Uddannelseslæger

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum har haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

Nogle af jer har nok allerede truffet vores nuværende uddannelseslæge Anneline Seegert, som har været hos os siden 1.nov 2020 og som ophører 1.maj, hvor hun skal videre i sin lægelige videreuddannelse.

Efter Anneline starter Mathilde Lolk Thomsen, som skal være hos os indtil 1.november 2021.