Uddannelseslæger

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum har haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

Nogle af jer har nok allerede truffet vores nuværende uddannelseslæge Kristine Høgsberg, som har været hos os i en 6 måneders periode i 2014/2015, og som nu er i klinikken 1 gang månedligt, mens hun gennemfører sine hospitalsansættelser i de for almen praksis relevante specialer. (gynækologi, pædiatri/børnesygdomme, intern medicin, psykiatri  og kirurgi)

Kristine starter igen hos os på fuld tid 1.december 2018 og er på vej til at specialisere sig i almen medicin.