INFLUENZAVACCINATION

Fra 1.oktober og frem til udgangen af december måned 2018  tilbydes gratis influenzavaccination hvis du har en af de nedenstående kroniske sygdomme uanset din alder.

Fra 1.januar kan influenzavaccination fortsat tilbydes i vores klinik, men kun mod egenbetaling, 250kr. Gravide kan dog fortsat blive vaccineret gratis fremtil udgangen af marts måned 2019.

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination, hvis du har:

  • kronisk lungesygdom f.eks. KOL eller astma
  • hjerte-kar-sygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • kronisk lever- og nyresvigt
  • andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor din tilstand ifølge lægelig vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
  • har BMI >40
  • er gravid og er længere end 12.uge

Du kan ringe og aftale en tid til influenzavaccination i tidbestillingen eller møde op UDEN forudgående aftale i følgende tidsrum:

MANDAGE, TIRSDAGE, ONSDAGE og FREDAGE 12-14

TORSDAGE  15-17.30