Personale

Fra 1.janaur 2018 er praksissygeplejerske Christina Wantzin ansat i vores praksis.

Christina har lang erfaring fra lægepraksis og vil kunne varetage telefonkonsultation m tidsbestilling og rådgivning samt diverse konsulationer med vaccinationer, blodprøver, vortebehandling, blodtrykskontroller mv.