Læger

Iben Birgitte Schmidt Nielsen (63 år/Kvinde)
Indehaver af praksis
Anciennitet som praktiserende læge: 16 år
Speciale i almen medicin
Nina Lebech (49 år/Kvinde)
Indehaver af praksis
Anciennitet som praktiserende læge: 8 år
Speciale i almen medicin