Personale

h

Fra 1.januar starter vores nye sygeplejerske Anette Marie Rasmussen i klinikken.

Foto vil snarligt komme på!

Anette  har flere års erfaring fra almen praksis og hospitalsafdelinger.

Anette kommer på samme måde som vores tidligere personale, til at varetage  vaccinationer, blodprøver, EKG, ,lungefunktionsundersøgelse, vortebehandling, sårbehandling , øreskylning, halspodninger, blodtrykskontrol i forbindelse med p-piller etc.

Connie Bernth Linnemann 47 år
Sekretær

Connie Bernth Linnemann har mange års erfaring fra hospitalsvæsenet, og  er fra 15.juni begyndt at arbejde hos os på Gardes Alle. Det er Connie du vil få i røret, når du ringer i tidsbestillingstiden hver dag mellem 8.00 og 11.0o.

Connie vil  hjælpe med at give tider hos sygeplejerske eller læge, og i det hele taget være behjælpelig med, hvad  du har af spørgsmål. Prøveresultater vil vi dog helt generelt bede dig kontakte lægen om over e-kons, med mindre du med lægen har aftalt en konsultation til svar og evt videre plan.

Tillige har vi fortsat et par dage om ugen ansat vores to effektive medicinstuderende Line og Laura til at tage blodprøver , EKG, vaccinationer mv.