VIGTIG INFORMATION OM FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE DEN AKTUELLE CORONAVIRUS EPIDEMI- opdateret 27.3.20

Epidemien udvikler sig og mhp fortsat at forebygge yderligere smittespredning vil den åbne konsultation  ikke være tilgængelig foreløbig i de næste 3 uger men formentlig længere.

Det er fortsat heller ikke muligt at booke tider elektronisk hos hverken læger eller sygeplejerske, men I er mere end velkomne til at ringe til os med alle spørgsmål og bekymringer, herunder selvfølgelig spørgsmål om mulig coronavirussmitte, da vi har øget vores telefoniske kapacitet og udvidet vores telefontid i disse uger.

Vi ser fortrinsvis patienter med akutte problemstillinger, men dog også fortsat enkelte udvalgte børneundersøgelser og vaccinationer.

Det er vigtigt at I ikke holder jer tilbage med at kontakte os mhp rådgivning eller visitation, da vi jo naturligvis fortsat skal stå til rådighed for jer som praktiserende læger.

I skal blot forvente, at alt der ikke har hastekarakter vil blive udskudt formentlig 1-2 måneder.

I kan ligeledes fortsat forvente at blive kontaktet af os løbende mhp aflysning af allerede aftalte konsultationer. Vi vil i videst muligt omfang forsøge at klare konsultationerne telefonisk.

I er også velkomne til at kontakte os selv mhp dette gerne over ekons.

 

 

Vi vil som nævnt  forsøge at være så tilgængelige som muligt ved telefonen, herunder have vores akut telefon åben fra kl 8-16 og ligeledes forsøge at besvare e-kons så hurtigt som muligt.

Medicin kan naturligvis bestilles elektronisk og via telefonen.

På denne måde kan vi alle bidrage til at begrænse unødvendig udbredelse af Coronavirus med alvorlige følger for de grupper i vores samfund, som er særligt udsatte.

I KAN LÆSE MERE OM DEN AKTUELLE SITUATION PÅ : CORONASMITTE.dk

Venlig hilsen og tak for jeres samarbejdsvilje

Anne og Nina


AFBUD:
Husk venligst at melde afbud telefonisk eller skrive en mail (ekons), hvis du bliver forhindret i at møde op til en aftalt tid.

BOOKING AF SPECIELLE TIDER :

1.graviditetsundersøgelse skal bestilles telefonisk (idet der skal afsættes længere tid til denne) .

Alle typer attester, dvs til forsikringsselskaber, kommuner mm vil vi venligst bede jer bestille tid til over telefonen, således at kan planlægge korrekt tidsforbrug.                                                                  –

Samtaler ved krise eller stress samt andre psykiske problematikker bedes ligeledes bestilt telefonisk, således at vi kan afsætte passende tid.

Ved en email konsultation kan du her bede om prøvesvar og stille korte spørgsmål, men husk venligst på, at denne kontakt mulighed ikke er beregnet på mere komplekse problemstillinger.

Vi tilstræber at svare så hurtigt som muligt, oftest indenfor 3 døgn, men i ferieperioder eller omkring weekender kan der naturligvis gå længere tid.

 

Selvbetjeningsportal :
For at få adgang til selvbetjeningsdelen skal alle tidligere og nye brugere oprettes med brugernavn og adgangskode. Tryk på knappen “Selvbetjening” og følg vejledningen eller læs nærmere nærmere om brugeroprettelsen her